PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

L.p.

Kod kategorii

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Szacunkowa
wartość
zamówienia
publicznego
netto
w PLN

Szacunkowa
wartość
zamówienia
publicznego
netto w euro

Planowany termin
wszczęcia
postępowania             o udzielenie zamówienia publicznego

Przewidywany tryb/procedura udzielenia
zamówienia
publicznego

1.

101

Sprzęt komputerowy

Dostawa

382918,79

91719,27

I kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

2.

113

Artykuły biurowe i sprzęt biurowy

Dostawa

83891,560

20094,27

listopad 2016 r.

Przetarg nieograniczony

3.

114

Materiały eksploatacyjne do drukarek, urządzeń drukujących, kserokopiarek, faksów

Dostawa

197844,27

47388,98

listopad 2016 r.

Przetarg nieograniczony

4.

115

Artykuły papiernicze

Dostawa

106075,46

25407,90

listopad 2016 r.

Przetarg nieograniczony

5.

118; 119

Środki czystości.               Sprzęt i materiały do sprzątania

Dostawa

207104,32

49607,01

grudzień 2016 r.

Przetarg nieograniczony

6.

127

Materiały promocyjne i reklamowe

Dostawa

136172,75

32617,01

I kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

7.

500

Frezarka CNC

Dostawa

185772,36

44497,44

II kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

8.

600

Oprogramowanie

Dostawa

345921,40

82857,41

I kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

9.

202; 203

Usługi  podawania i dowożenia posiłków/ usługi bufetowe i restauracyjne

Usługa

134010,52

32099,10

I - IV kwartał  2017 r.

Zamówienie społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy Pzp

10.

205

Kompleksowa organizacja wycieczek i wyjazdów (przewóz, wyżywienie i zakwaterowanie)

Usługa

143013,01

34255,43

I - IV kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

11.

207

Usługi transportu lotniczego

Usługa

224895,77

53868,54

listopad 2016 r.

Przetarg nieograniczony

12.

217

Usługi dozoru i ochrony mienia

Usługa

2595931,77

621794,96

II kwartał  2017 r.

Zamówienie społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy Pzp

13.

228

Usługi pocztowe

Usługa

128912,35

30877,95

I kwartał  2017 r.

Zamówienie społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy Pzp

14.

255

Usługi internetowe

Usługa

680000,00

162 878,15

listopad 2016 r.

Zamówienie  z  wolnej ręki

15.

900

Adaptacja budynku dydaktycznego w Kędzierzynie  - Koźlu

Robota budowlana

243902,44

58421,15

II kwartał  2017 r.

Przetarg niograniczony

Publikacja: 18-11-2016

Uwaga: Zmiana stałego kursu

Zmiana stałego kursu stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (było 4,2249 zł.) od 01.01.2016 r. wynosi 4,1749 zł.
Publikacja: 07-01-2016

ZMIANA PRZEPISÓW

 

Uprzejmie informujemy, że:

Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. - tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych

 

Z dniem 28 lipca weszły w życie Rozporządzenia:

 
Publikacja: 06-09-2016