Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
RK00GTG0/122/2018 Data publikacji: 14-06-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawę samochodu towarowo- osobowego dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 34136000-9
22-06-2018
RK00GTG0/113/2018 Data publikacji: 08-06-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa materiałów stolarskich dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 44191300-8
18-06-2018
RK00GTG0/59/2018 Data publikacji: 14-03-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa materiałów elektrycznych dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 31000000-6
21-03-2018
RK00GTG0/57/2018 Data publikacji: 02-03-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa materiałów budowlanych dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 44111000-1
08-03-2018
RK00GT00/32/2018 Data publikacji: 05-02-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa automatu szorująco - zbierającego NUMATIC VARIO TTVG 678, zasilanego bateryjnie z siedziskiem oraz trakcją dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 42995000-7
12-02-2018
292/2017 Data publikacji: 30-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa zestawu do oceny i analizy ruchu w oparciu o technologię wideo na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 33120000-7
07-12-2017
474/WE/2017 Data publikacji: 30-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa analogowego zestawu do pomiaru sił i naprężeń na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 38500000-0
06-12-2017
465/WE/2017 Data publikacji: 24-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa i montaż mebli dla Wydziału Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”,
Kody CPV: 39160000-1
29-11-2017
439/WE/2017 Data publikacji: 23-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa zestawu pomiarowego parametrów jakości energii elektrycznej na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 38500000-0
29-11-2017
RR00IT00/Z/113, 114, Data publikacji: 21-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa sprzętu sieciowego dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 32420000-3
27-11-2017
RI000000/KF/470/XI/2 Data publikacji: 21-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa zestawu stanowiącego doposażenie różnicowego kalorymetru skaningowego DSC1 na potrzeby Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 31682210-5
28-11-2017
RK00GT00/184/2017 Data publikacji: 17-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa paliw: ON, Diesel Adblue, Pb95, LPG i akcesoriów samochodowych do pojazdów służbowych Politechniki Opolskiej oraz usługa mycia pojazdów”.
Kody CPV: 09132000-3, 09211100-2, 50112300-6
24-11-2017
RE00EM00/13/17 Data publikacji: 17-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa karty pomiarowej na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 38500000-0
24-11-2017
259/WBiA/2017 Data publikacji: 16-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa karty pomiarowej na potrzeby Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 38500000-0
24-11-2017
59/KP/2017 Data publikacji: 15-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa modułu sterowania symulatora drogowego obciążenia silnika wraz z rejestratorem danych pomiarowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 31731100-0
23-11-2017