Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
133/WBiA/2017 Data publikacji: 26-05-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Rozbudowa i serwis systemu akwizycji danych pomiarowych na potrzeby Katedry Mechaniki Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 38500000-0
01-06-2017
RI000000/KF/126/V/20 Data publikacji: 17-05-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa miernika do analizy dielektrycznej związków chemicznych wraz z sondą testową na potrzeby Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 38500000-0
24-05-2017
RR00IT00/Z/30/2017 Data publikacji: 09-05-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa urządzeń sieciowych dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 32420000-3
15-05-2017
KGT/59/2017 Data publikacji: 27-04-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa materiałów elektrycznych dla jednostek Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 31500000-1, 31500000-4, 31600000-2
08-05-2017
KGT/33/2017 Data publikacji: 24-02-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa materiałów elektrycznych dla jednostek Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 31500000-1, 31500000-4, 31600000-2
02-03-2017
14/RN00BP00/2017 Data publikacji: 23-02-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa samochodu osobowego dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 31410000-1
01-03-2017
8/2017 Data publikacji: 31-01-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa projektora multimedialnego wraz z modernizacją przyłącza stołowego w systemie audiowizualnym w Hali Sportowej Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu.
Kody CPV: 38652100-1
07-02-2017
KGT/9/2017 Data publikacji: 23-01-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa materiałów stolarskich dla Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 44191300-8
30-01-2017
1/PRSN Data publikacji: 07-12-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa dwóch sztuk urządzenia lektorskiego dla osób z niepełnosprawnością wzroku na potrzeby Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 33196200-2
13-12-2016
397/WE/2016 Data publikacji: 02-12-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa mebli dla Wydziału Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 39100000-3
08-12-2016
KGT/210/2016 Data publikacji: 29-11-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa paliw: ON, Diesel Add, Pb95, LPG i akcesoriów samochodowych do pojazdów służbowych Politechniki Opolskiej oraz usługa mycia pojazdów”
Kody CPV: 09132000-3, 09211100-2, 50112300-6
05-12-2016
KGT/194/2016 Data publikacji: 08-11-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa materiałów elektrycznych dla jednostek Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 31600000-2
15-11-2016
222-2016-A Data publikacji: 13-10-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
"Dostawa aparatu do ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego, EKG i rytmu oddechowego dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 33120000-7
20-10-2016
129/WBiA/2016 Data publikacji: 04-10-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa mierników przemieszczeń liniowych i transformatorowych przetworników drogi na potrzeby Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 38500000-0
11-10-2016
67/KMiPKM/2016 Data publikacji: 03-10-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa zestawu mikroskopów metalograficznych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej(nr sprawy 67/KMiPKM/2016)
Kody CPV: 38500000-0, 38510000-3
11-10-2016