Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/22/2018 Data publikacji: 18-04-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa mobilnej stacji roboczej dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30211000-1
26-04-2018
ZP/D/20/2018 Data publikacji: 16-04-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa komputera przenośnego dla Katedry Pojazdów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 30231300-6
27-04-2018
ZP/D/19/2018 Data publikacji: 12-04-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 48300000-1
20-04-2018
ZP/D/17/2018 Data publikacji: 09-04-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów promocyjnych dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 22462000-6
17-04-2018
ZP/D/18/2018 Data publikacji: 09-04-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa biretów akademickich na potrzeby „Dziecięcej Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 22462000-6
17-04-2018
ZP/D/16/2018 Data publikacji: 09-04-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30236000-2
17-04-2018
ZP/D/12/2018 Data publikacji: 22-03-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa komputera dla Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 30213300-8
04-04-2018
ZP/D/13/2018 Data publikacji: 21-03-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
29-03-2018
ZP/D/11/2018 Data publikacji: 08-03-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 48 w Opolu – etap 1".
Kody CPV: 22462000-6
16-03-2018
ZP/D/10/2018 Data publikacji: 21-02-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 30213100-6
01-03-2018
ZP/D/8/2018-A Data publikacji: 19-02-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 48 w Opolu – etap 1",
Kody CPV: 22462000-6
27-02-2018
ZP/D/8/2018 Data publikacji: 08-02-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 48 w Opolu – etap 1",
Kody CPV: 22462000-6
16-02-2018
ZP/D/9/2018 Data publikacji: 07-02-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa licencji „Statistica” dla Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 48000000-8
15-02-2018
ZP/D/6a/2018 Data publikacji: 07-02-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa papieru dla Administracji Centralnej Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby Programu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu i krajami partnerskimi w ramach programu ERASMUS+”
Kody CPV: 30197630-1, 30197644-2, 30199100-1, 30199410-7
19-02-2018
ZP/D/7/2018 Data publikacji: 02-02-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30213100-6
12-02-2018