Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/10/2018 Data publikacji: 21-02-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 30213100-6
01-03-2018
ZP/D/8/2018-A Data publikacji: 19-02-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 48 w Opolu – etap 1",
Kody CPV: 22462000-6
27-02-2018
ZP/D/8/2018 Data publikacji: 08-02-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 48 w Opolu – etap 1",
Kody CPV: 22462000-6
16-02-2018
ZP/D/9/2018 Data publikacji: 07-02-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa licencji „Statistica” dla Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 48000000-8
15-02-2018
ZP/D/6a/2018 Data publikacji: 07-02-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa papieru dla Administracji Centralnej Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby Programu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu i krajami partnerskimi w ramach programu ERASMUS+”
Kody CPV: 30197630-1, 30197644-2, 30199100-1, 30199410-7
19-02-2018
ZP/D/7/2018 Data publikacji: 02-02-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30213100-6
12-02-2018
ZP/D/6/2018 Data publikacji: 30-01-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa papieru dla Administracji Centralnej Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby Programu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu i krajami partnerskimi w ramach programu ERASMUS+”
Kody CPV: 30197630-1
07-02-2018
ZP/D/3/2018 Data publikacji: 16-01-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 30213100-6
24-01-2018
ZP/D/2/2018 Data publikacji: 12-01-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetargu nieograniczony na jednorazową dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską
Kody CPV: 30125100-2
22-01-2018
ZP/D/67/2017 Data publikacji: 14-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń drukujących i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30.12.43.0, 30.12.51.0, 30.12.51.1, 30.12.51.2
02-01-2018
ZP/D/71/2017 Data publikacji: 13-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22800000-8, 30190000-7, 30191400-8, 30192000-1, 30192121-5, 30192800-9, 30197000-6, 30199230-1, 30199500-5, 30234300-1, 39292400-9
21-12-2017
ZP/D/70/2017 Data publikacji: 12-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla obiektów Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 33631600-8, 33763000-6, 39800000-0, 39831200-8, 39831250-3, 39831300-9, 39831600-2, 39832000-3, 39833000-0
20-12-2017
ZP/D/68/2017 Data publikacji: 06-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości i higieny dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 33631600-8, 33711500-2, 33711900-6, 33741000-6, 33741100-7, 33761000-2, 33763000-6, 39800000-0, 39830000-9, 39831200-8, 39831240-0, 39831250-3, 39831300-9, 39831600-2, 39832000-3, 39833000-0
14-12-2017
ZP/D/65/2017 Data publikacji: 01-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę papieru niezbędnego do pracy na rok 2018 dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22992000-0, 30197630-1, 30197630-1, 30197644-2, 30199100-1, 30199300-3, 30199410-7
11-12-2017
ZP/D/66/2017 Data publikacji: 01-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30190000-7
11-12-2017