Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/45/2018 Data publikacji: 31-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej na potrzeby organizacji konferencji.
Kody CPV: 30125100-2
09-08-2018
ZP/D/44/2018 Data publikacji: 31-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej na potrzeby organizacji konferencji.
Kody CPV: 39294100-0
08-08-2018
ZP/D/42/2018 Data publikacji: 27-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30200000-1, 30213100-6, 30213200-7, 30232110-8
06-08-2018
ZP/D/40/2018 Data publikacji: 16-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa stacji roboczej przeznaczonej do pracy w systemach CAE dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 30214000-2
24-07-2018
ZP/D/39/2018 Data publikacji: 11-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30190000-7
19-07-2018
ZP/D/36/2018 Data publikacji: 03-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30232110-8
11-07-2018
ZP/D/37/2018 Data publikacji: 03-07-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Katedry Inżynierii Środowiska Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 48190000-6
11-07-2018
ZP/D/33/2018 Data publikacji: 15-06-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 48190000-6, 48700000-5
27-06-2018
ZP/D/30b/2018 Data publikacji: 12-06-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na materiały promocyjne na potrzeby Wydziału i Zarządzania Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 39294100-0
20-06-2018
ZP/D/30a/2018 Data publikacji: 04-06-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na materiały promocyjne na potrzeby Wydziału i Zarządzania Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 39294100-0
12-06-2018
ZP/D/30/2018 Data publikacji: 23-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 39294100-0
04-06-2018
ZP/D/25/2018-A Data publikacji: 22-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa bidonów na potrzeby promocji Politechniki Opolskiej, nr sprawy: ZP/D/25/2018-A
Kody CPV: 22462000-6
30-05-2018
ZP/D/24/2018-A Data publikacji: 21-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa modułu do programu wielokryterialnej oceny wariantów Ekspert2 dla Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów Wydziału Inżynierii Produkcji i logistyki Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 48000000-8
29-05-2018
ZP/D/29/2018 Data publikacji: 18-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
28-05-2018
ZP/D/28/2018 Data publikacji: 15-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 30213100-6
23-05-2018