Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/33/2018 Data publikacji: 15-06-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 48190000-6, 48700000-5
25-06-2018
ZP/D/30b/2018 Data publikacji: 12-06-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na materiały promocyjne na potrzeby Wydziału i Zarządzania Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 39294100-0
20-06-2018
ZP/D/30a/2018 Data publikacji: 04-06-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Przetarg nieograniczony na materiały promocyjne na potrzeby Wydziału i Zarządzania Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 39294100-0
12-06-2018
ZP/D/30/2018 Data publikacji: 23-05-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 39294100-0
04-06-2018
ZP/D/25/2018-A Data publikacji: 22-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa bidonów na potrzeby promocji Politechniki Opolskiej, nr sprawy: ZP/D/25/2018-A
Kody CPV: 22462000-6
30-05-2018
ZP/D/24/2018-A Data publikacji: 21-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa modułu do programu wielokryterialnej oceny wariantów Ekspert2 dla Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów Wydziału Inżynierii Produkcji i logistyki Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 48000000-8
29-05-2018
ZP/D/29/2018 Data publikacji: 18-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
28-05-2018
ZP/D/28/2018 Data publikacji: 15-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 30213100-6
23-05-2018
ZP/D/25/2018 Data publikacji: 14-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa bidonów na potrzeby promocji Politechniki Opolskiej".
Kody CPV: 22462000-6
22-05-2018
ZP/D/24/2018 Data publikacji: 09-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa modułu do programu wielokryterialnej oceny wariantów Ekspert2 dla Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów Wydziału Inżynierii Produkcji i logistyki Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 48000000-8
17-05-2018
ZP/D/23/2018-A Data publikacji: 08-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów promocyjnych dla Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu Student Profile for Enhancing Engineering Tutoring w ramach programu Erasmus +: KA2 : KA203,
Kody CPV: 22462000-6
16-05-2018
ZP/D/23/2018 Data publikacji: 26-04-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów promocyjnych dla Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu Student Profile for Enhancing Engineering Tutoring w ramach programu Erasmus +: KA2 : KA203.
Kody CPV: 22462000-6
08-05-2018
ZP/D/22/2018 Data publikacji: 18-04-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa mobilnej stacji roboczej dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30211000-1
26-04-2018
ZP/D/20/2018 Data publikacji: 16-04-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa komputera przenośnego dla Katedry Pojazdów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 30231300-6
27-04-2018
ZP/D/19/2018 Data publikacji: 12-04-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 48300000-1
20-04-2018