Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/93/2015 Data publikacji: 28-08-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/93/2015)
Kody CPV: 38653400, 32232000-8, 32342300
08-09-2015
ZP/D/90/2015 Data publikacji: 25-08-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu AGD na potrzeby Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/90/2015)
Kody CPV: 39.71.00.0
03-09-2015
ZP/D/88/2015 Data publikacji: 11-08-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej(nr sprawy ZP/D/88/2015)
Kody CPV: 30213100-6
25-08-2015
ZP/D/84/2015 Data publikacji: 15-07-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę stanowisk oraz aparatury dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/84/2015)
Kody CPV: 38500000, 38810000, 38341000, 39162110-9
27-07-2015
ZP/D/86/2015 Data publikacji: 15-07-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż szaf metalowych dla Instytutu I1 Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, (nr sprawy ZP/D/86/2015)
Kody CPV: 39131000-9
23-07-2015
ZP/D/83/2015 Data publikacji: 15-07-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/83/2015)
Kody CPV: 38653400, 32232000-8, 32342300
27-07-2015
ZP/D/82/2015 Data publikacji: 03-07-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę stanowiska do badania własności układów programowalnych FPGA na potrzeby Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/82/2015)
Kody CPV: 31.71.21.0
13-07-2015
ZP/D/80/2015 Data publikacji: 26-06-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/80/2015)
Kody CPV: 30213100-6
10-07-2015
ZP/D/79/2015 Data publikacji: 26-06-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby Politechniki Opolskiej, (nr sprawy ZP/D/79/2015)
Kody CPV: 38.43.30.0, 39.16.21.1
08-07-2015
ZP/D/75/2015 Data publikacji: 17-06-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/75/2015)
Kody CPV: 39.71.00.0
01-07-2015
ZP/D/78/2015 Data publikacji: 12-06-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Sekcji Promocji i Kultury (nr sprawy ZP/D/78/2015)
Kody CPV: 22462000-6, 35821000-5
22-06-2015
ZP/D/77/2015 Data publikacji: 12-06-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu laboratoryjnego na potrzeby Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/77/2015)
Kody CPV: 38.00.00.0
22-06-2015
ZP/D/74/2015 Data publikacji: 11-06-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej(nr sprawy ZP/D/74/2015)
Kody CPV: 32320000-2, 32322000-6, 32342100-3, 32550000-3, 38650000-6, 38652100-1
19-06-2015
ZP/D/72/2015 Data publikacji: 09-06-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej(nr sprawy ZP/D/72/2015)
Kody CPV: 30192170-3, 39111100-4, 39112000-0, 39113100-8, 39113600-3, 39130000-2, 39131100-0, 39132100-7, 39180000-7
17-06-2015
ZP/D/60/2015/A Data publikacji: 25-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu AGD dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/60/2015/A)
Kody CPV: 39710000-2
03-06-2015