Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/71/2015 Data publikacji: 20-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr sprawy ZP/D/71/2015)
Kody CPV: 22462000-6
28-05-2015
ZP/D/32/2015/A Data publikacji: 15-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę stanowiska laboratorium diagnostyki śledczej dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/32/2015/A)
Kody CPV: 38500000-0
27-05-2015
ZP/D/40/2015/A Data publikacji: 15-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/40/2015/A)
Kody CPV: 38653400, 32232000-8, 32342300
26-05-2015
ZP/D/16/2015/A Data publikacji: 15-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów dydaktycznych dla Katedry Elektrotechniki Przemysłowej WEAiI Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/16/2015/A)
Kody CPV: 39162110-9
26-05-2015
ZP/D/70/2015 Data publikacji: 15-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu na potrzeby Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/70/2015)
Kody CPV: 33.69.60.0, 38.30.00.0, 38.50.00.0
25-05-2015
ZP/D/66/2015 Data publikacji: 06-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego i audiowizualnego dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, (nr sprawy ZP/D/66/2015)
Kody CPV: 32321200-1
18-05-2015
ZP/D/51/2015-A Data publikacji: 06-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/51/2015-A)
Kody CPV: 22462000-6
14-05-2015
ZP/D/65/2015 Data publikacji: 04-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, (nr sprawy ZP/D/65/2015)
Kody CPV: 30213000-5, 30213100
14-05-2015
ZP/D/64/2015 Data publikacji: 29-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/64/2015)
Kody CPV: 30213100-6
07-05-2015
ZP/D/54/2015 Data publikacji: 28-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego i audiowizualnego dla Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, (nr sprawy ZP/D/54/2015)
Kody CPV: 32321200-1
07-05-2015
ZP/D/47/2015 Data publikacji: 28-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektów współfinansowanych przez Unię Europejską(nr sprawy ZP/D/47/2015)
Kody CPV: 22800000-8, 30190000-7, 30191400-8, 30192000-1, 30192121-5, 30192800-9, 30197000-6, 30199230-1, 30199500-5, 30234300-1, 39292400-9
07-05-2015
ZP/D/55/2015 Data publikacji: 21-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (nr sprawy ZP/D/55/2015)
Kody CPV: 22462000-6
07-05-2015
ZP/D/60/2015 Data publikacji: 20-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu AGD dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/60/2015)
Kody CPV: 39710000-2
25-05-2015
ZP/D/51/2015 Data publikacji: 17-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/51/2015)
Kody CPV: 22462000-6
30-04-2015
ZP/D/40/2015 Data publikacji: 16-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/40/2015)
Kody CPV: 38653400, 32232000-8, 32342300
30-04-2015