Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/40/2017 Data publikacji: 22-08-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu biurowego na potrzeby Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30190000-7
30-08-2017
ZP/D/41/2017 Data publikacji: 22-08-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu”.
Kody CPV: 22462000-6
05-09-2017
ZP/D/38/2017 Data publikacji: 10-08-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
18-08-2017
ZP/D/37/2017 Data publikacji: 31-07-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 39717200-3
08-08-2017
ZP/D/33/2017 Data publikacji: 21-07-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 48300000-1
02-08-2017
ZP/D/35/2017 Data publikacji: 21-07-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 39717200-3, 50000000-0
31-07-2017
ZP/D/34/2017 Data publikacji: 13-07-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
21-07-2017
ZP/D/27/2017 Data publikacji: 31-05-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
08-06-2017
ZP/D/22/2017-A Data publikacji: 23-05-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
31-05-2017
ZP/D/22/2017 Data publikacji: 11-05-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
22-05-2017
ZP/D/19/2017 Data publikacji: 12-04-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa oprogramowania i skanera dla jednostek Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 48300000-1
20-04-2017
ZP/D/20/2017 Data publikacji: 12-04-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Opolskiej nr sprawy: ZP/D/20/2017
Kody CPV: 22462000-6
20-04-2017
ZP/D/17/2017 Data publikacji: 28-03-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 22462000-6
05-04-2017
ZP/D/15/2017 Data publikacji: 23-03-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla Politechniki Opolskiej w ramach projektów: -„Techniczna PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu opolskiego” – realizowany przez Wydział Mechaniczny; -„Techniczna PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu brzeskiego” – realizowany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania; -„Techniczna PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu kędzierzyńsko-kozielskiego” – realizowany przez Wydział Inżynierii Systemów Technicznych.
Kody CPV: 30190000-7
31-03-2017
ZP/D/13/2017 Data publikacji: 23-03-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 48300000-1
04-04-2017