Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/67/2017 Data publikacji: 14-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń drukujących i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30.12.43.0, 30.12.51.0, 30.12.51.1, 30.12.51.2
02-01-2018
ZP/D/71/2017 Data publikacji: 13-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22800000-8, 30190000-7, 30191400-8, 30192000-1, 30192121-5, 30192800-9, 30197000-6, 30199230-1, 30199500-5, 30234300-1, 39292400-9
21-12-2017
ZP/D/70/2017 Data publikacji: 12-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla obiektów Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 33631600-8, 33763000-6, 39800000-0, 39831200-8, 39831250-3, 39831300-9, 39831600-2, 39832000-3, 39833000-0
20-12-2017
ZP/D/68/2017 Data publikacji: 06-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości i higieny dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 33631600-8, 33711500-2, 33711900-6, 33741000-6, 33741100-7, 33761000-2, 33763000-6, 39800000-0, 39830000-9, 39831200-8, 39831240-0, 39831250-3, 39831300-9, 39831600-2, 39832000-3, 39833000-0
14-12-2017
ZP/D/65/2017 Data publikacji: 01-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę papieru niezbędnego do pracy na rok 2018 dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22992000-0, 30197630-1, 30197630-1, 30197644-2, 30199100-1, 30199300-3, 30199410-7
11-12-2017
ZP/D/66/2017 Data publikacji: 01-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30190000-7
11-12-2017
ZP/D/64/2017 Data publikacji: 01-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa oprogramowania dla Wydziału Mechanicznego
Kody CPV: 48300000-1
11-12-2017
ZP/D/63/2017 Data publikacji: 30-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę kalendarzy na rok 2018 dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30196100-0, 30199792-8
08-12-2017
ZP/D/62/2017 Data publikacji: 28-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 22462000-6
06-12-2017
ZP/D/61/2017 Data publikacji: 22-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30236000-2
30-11-2017
ZP/D/60/2017 Data publikacji: 22-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
Kody CPV: 22462000-6
30-11-2017
ZP/D/58/2017 Data publikacji: 16-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej,
Kody CPV: 30213300-8
24-11-2017
ZP/D/59/2017 Data publikacji: 16-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 48000000-8
27-11-2017
ZP/D/57/2017 Data publikacji: 16-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30213100-6
24-11-2017
ZP/D/49/2017-B Data publikacji: 15-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów promocyjnych dla Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 22462000-6
23-11-2017