Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/12/2017 Data publikacji: 02-03-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla Politechniki Opolskiej w ramach projektów: -„Techniczna PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu opolskiego” – realizowany przez Wydział Mechaniczny; -„Techniczna PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu brzeskiego” – realizowany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania; -„Techniczna PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu kędzierzyńsko-kozielskiego” – realizowany przez Wydział Inżynierii Systemów Technicznych.
Kody CPV: 30190000-7
10-03-2017
ZP/D/9/2017 Data publikacji: 16-02-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 22462000-6
24-02-2017
ZP/D/10/2017 Data publikacji: 15-02-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Jednorazowa dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską
Kody CPV: 30125100-2
28-02-2017
ZP/D/5/2017 Data publikacji: 06-02-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Jednorazowa dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego na potrzeby projektu pn. „ Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską
Kody CPV: 42962000-7
16-02-2017
ZP/D/8/2017 Data publikacji: 03-02-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Jednorazowa dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby projektu pn. „ Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską
Kody CPV: 30125100-2
13-02-2017
ZP/D/4/2017 Data publikacji: 03-02-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Jednorazowa dostawa artykułów i materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską
Kody CPV: 30192000-1
13-02-2017
ZP/D/2/2017 Data publikacji: 27-01-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę artykułów biurowych i papieru na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”
Kody CPV: 22992000-0, 30192000-1, 37821000-9, 39292400-9, 44812300-8
07-02-2017
ZP/D/3/2017 Data publikacji: 19-01-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości i środków higieny dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 33631600-8, 33711500-2, 33711900-6, 33741000-6, 33741100-7, 33761000-2, 33763000-6, 39800000-0, 39830000-9, 39831200-8, 39831240-0, 39831250-3, 39831300-9, 39831600-2, 39832000-3, 39833000-0
27-01-2017
ZP/D/40/2016 Data publikacji: 30-11-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń drukujących i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
Kody CPV: 30124300-7, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8
12-12-2016
ZP/D/39/2016 Data publikacji: 23-11-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych i kalendarzy dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
Kody CPV: 22992000-0, 30196100-0, 30197630-1, 30197644-2, 30199100-1, 30199300-3, 30199792-8
02-12-2016
ZP/D/38/2016 Data publikacji: 22-11-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
Kody CPV: 22800000-8, 30190000-7, 30191400-8, 30192000-1, 30192121-5, 30192800-9, 30197000-6, 30199230-1, 30199500-5, 30234300-1, 39292400-9
01-12-2016
ZP/D/36/2016 - A Data publikacji: 14-11-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę laserowego analizatora wielkiości cząstek dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 38500000-0
22-11-2016
ZP/D/34/2016 Data publikacji: 04-11-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę licencji oprogramowania wraz ze szkoleniem w siedzibie Zamawiającego dla 5 osób z zarządzania oprogramowaniem antywirusowym i antyspyware dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 48000000-8, 80511000-9
15-11-2016
ZP/D/36/2016 Data publikacji: 02-11-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę laserowego analizatora wielkości cząstek dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej nr sprawy: ZP/D/36/2016
Kody CPV: 38500000-0
10-11-2016
ZP/D/35/2016 Data publikacji: 12-10-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/35/2016)
Kody CPV: 22462000-6
24-10-2016