Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/32/2016 Data publikacji: 07-10-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę prasy, czasopism polskich i sukcesywną dostawę czasopism zagranicznych wraz z dokonywaniem formalności odprawy celnej dla biblioteki i jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej na 2017 rok
Kody CPV: 22200000-2
18-10-2016
ZP/D/33/2016 Data publikacji: 07-10-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa urządzeń sieciowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 32420000-3
17-10-2016
ZP/D/31/2016 Data publikacji: 15-09-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej nr sprawy: ZP/D/31/2016
Kody CPV: 22462000-6
23-09-2016
ZP/D/30/2016 Data publikacji: 08-09-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę komory klimatycznej dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej nr sprawy: ZP/D/30/2016
Kody CPV: 38500000-0
16-09-2016
ZP/D/24/2016 Data publikacji: 27-07-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/24/2016)
Kody CPV: 22.46.20.0
04-08-2016
ZP/D/21/2016 Data publikacji: 22-06-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/21/2016)
Kody CPV: 39.71.00.0
04-07-2016
ZP/D/13/2016 Data publikacji: 09-05-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/13/2016)
Kody CPV: 22462000-6
17-05-2016
Zp/D/10/2016 Data publikacji: 26-04-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/10/2016)
Kody CPV: 32.42.00.0
04-05-2016
ZP/D/9/2016 Data publikacji: 25-04-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Politechniki Opolskiej(nr sprawy ZP/D/9/2016)
Kody CPV: 22462000-6
05-05-2016
ZP/D/7/2016 Data publikacji: 18-03-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę komory klimatycznej (nr sprawy ZP/D/7/2016)
Kody CPV: 38500000-0
01-04-2016
ZP/D/124/2015 Data publikacji: 04-12-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/124/2015)
Kody CPV: 22.46.20.0
14-12-2015
ZP/D/123/2015 Data publikacji: 27-11-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych na potrzeby Działu Wydawnictw Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/123/2015)
Kody CPV: 22.99.20.0, 30.19.76.3, 30.19.93.0
07-12-2015
ZP/D/122/2015 Data publikacji: 24-11-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30213100-6
01-12-2015
ZP/D/121/2015 Data publikacji: 18-11-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych dla jednostek Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 32420000-3
26-11-2015
ZP/D/120/2015 Data publikacji: 18-11-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń drukujących i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/120/2015)
Kody CPV: 30125110-5, 30192113-6, 30192320-0
02-12-2015