Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/U/23/2017 Data publikacji: 15-05-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Usługa wykonania projektu, wydruku i montażu banerów reklamowych na budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu"
Kody CPV: 22462000-6
23-05-2017
ZP/U/24/2017 Data publikacji: 12-05-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę organizacji jednodniowego wyjazdu studyjnego pracowników Biblioteki Politechniki Opolskiej do Wrocławia
Kody CPV: 63500000–4, 63511000–4
22-05-2017
ZP/U/16/2017 Data publikacji: 29-03-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu osobowego na zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 1 – 3 szkół zawodowych i technicznych z terenu województwa opolskiego będących uczestnikami projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej do obiektów Politechniki Opolskiej położonych na terenie miasta Opola
Kody CPV: 60130000-8, 60140000-1, 60172000-4
07-04-2017
ZP/U/11/2017 Data publikacji: 16-02-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów ze szkół z terenu województwa opolskiego, będących uczestnikami projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej do obiektów Politechniki Opolskiej położonych na terenie miasta Opola
Kody CPV: 60130000-8
24-02-2017
ZP/U/1/2017 Data publikacji: 08-02-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieorganiczny na usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów ze szkół z terenu województwa opolskiego, będących uczestnikami projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej do obiektów Politechniki Opolskiej położonych na terenie miasta Opola
Kody CPV: 60130000-8, 60140000-1, 60172000-4
16-02-2017
ZP/U/7/2017 Data publikacji: 02-02-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Usługa dowozu i odwozu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia w Politechnice Opolskiej w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu nr sprawy: ZP/U/7/2017
Kody CPV: 60130000-8
10-02-2017
Zp/U/41/2016 Data publikacji: 05-12-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na obsługę wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
Kody CPV: 63512000-1
13-12-2016
80/RR00IT00/2016 Data publikacji: 01-12-2016 | Tryb: Z wolnej ręki
„Usługa całodobowego dostępu do zasobów MSK oraz poprzez sieć MSK i sieć PIONIER dostępu do sieci Internet dla Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 72400000-4
ZP/U/109/2013 Data publikacji: 09-12-2013 | Tryb: Z wolnej ręki
Usługa całodobowego dostępu do zasobów MSK oraz poprzez sieć MSK i sieć PIONIER dostępu do sieci Internet
Kody CPV: 32.41.21.1
ZP/U/28/2016 Data publikacji: 27-07-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury, zlokalizowanego przy ulicy Katowickiej 48 w Opolu". (nr sprawy ZP/U/28/2016)
Kody CPV: 71220000-6
10-08-2016
ZP/U/14/2016 Data publikacji: 17-05-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych na potrzeby Organizacji X Środowiskowych Warsztatów Doktorantów Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/14/2016)
Kody CPV: 55120000-7, 55270000-3, 55300000-3
25-05-2016
ZP/U/11/2016 Data publikacji: 29-04-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonicznej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnego (nr sprawy ZP/U/11/2016)
Kody CPV: 32550000-3, 64200000-8
16-05-2016
ZP/U/8/2016 Data publikacji: 31-03-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację wyjazdu pracowników Biblioteki Politechniki Opolskiej do zamku i biblioteki PAN w Kórniku
Kody CPV: 63511000-4
08-04-2016
ZP/U/5/2016 Data publikacji: 29-02-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę organizacji programowego obozu letniego w roku akademickim 2015/2016 dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/5/2016)
Kody CPV: 55240000-4, 55270000-3
10-03-2016
ZP/U/3/2016 Data publikacji: 14-01-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja i zastosowanie OZE, przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu". (nr sprawy ZP/U/3/2016)
Kody CPV: 71220000-6
22-01-2016