Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/U/125/2015 Data publikacji: 08-12-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi tłumaczeń pisemnych dla Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/125/2015)
Kody CPV: 79530000-8
15-12-2015
ZP/U/122/2015 Data publikacji: 07-12-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na obsługę wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych (nr sprawy ZP/U/122/2015)
Kody CPV: 63512000-1
15-12-2015
ZP/U/108/2015 Data publikacji: 15-10-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na emisję spotu reklamowego w telewizji regionalnej na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (nr sprawy ZP/U/108/2015)
Kody CPV: 79341400-0, 92221000
23-10-2015
ZP/U/107/2015 Data publikacji: 15-10-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na produkcję i emisję spotu reklamowego w rozgłośni radiowej o zasięgu ponadregionalnym, na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (nr sprawy ZP/U/107/2015)
Kody CPV: 79.34.14.0, 92.21.10.0
23-10-2015
ZP/U/81/2015 Data publikacji: 02-07-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi wydawnicze, drukarskie i introligatorskie na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/81/2015)
Kody CPV: 79553000-5, 79800000–2, 79821100-6, 79822300–5, 79823000–9, 79971000–1
10-07-2015
ZP/U/69/2015 Data publikacji: 14-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na organizację seminarium naukowego na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt. "Współpraca naukowa między TU Ostrava i Politechniką Opolską w kształceniu studentów i doktorantów w zakresie elektrotechniki, energetyki i informatyki" (nr sprawy ZP/U/69/2015)
Kody CPV: 55100000-1
20-05-2015
ZP/U/68/2015 Data publikacji: 14-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi wydawnicze, drukarskie i introligatorskie na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt. "Współpraca naukowa między TU Ostrava i Politechniką Opolską w kształceniu studentów i doktorantów w zakresie elektrotechniki, energetyki i informatyki"(nr sprawy ZP/U/68/2015)
Kody CPV: 79553000–5, 79800000–2, 79822300–5, 79823000–9, 79971000–1
22-05-2015
ZP/U/52A/2015 Data publikacji: 07-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi tłumaczeń pisemnych dla Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/52A/2015).
Kody CPV: 79530000-8
13-05-2015
ZP/U/53A/2015 Data publikacji: 07-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę organizacji programowego obozu letniego w roku akademickim 2014/2015 dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskie (nr sprawy ZP/U/53A/2015)
Kody CPV: 55240000-4, 55270000-3
15-05-2015
ZP/U/62/2015 Data publikacji: 28-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi wydawnicze na potrzeby Sekcji Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej(nr sprawy ZP/U/62/2015)
Kody CPV: 79553000–5, 79800000–2, 79822300–5, 79823000–9, 79971000–1
07-05-2015
ZP/U/52/2015 Data publikacji: 23-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi tłumaczeń pisemnych dla Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/52/2015)
Kody CPV: 79.53.00.0
06-05-2015
ZP/U/59/2015 Data publikacji: 21-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na emisję spotu reklamowego w rozgłośni radiowej o zasięgu ponadregionalnym, na potrzeby projektu na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (nr sprawy ZP/U/59/2015)
Kody CPV: 79341400-0, 92211000
06-05-2015
ZP/U/58/2015 Data publikacji: 21-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na emisję spotu reklamowego w rozgłośni radiowej o zasięgu ogólnopolskim, na potrzeby projektu na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (nr sprawy ZP/U/58/2015)
Kody CPV: 79341400-0, 92211000
29-04-2015
ZP/U/57/2015 Data publikacji: 21-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na emisję spotu reklamowego w telewizji regionalnej na potrzeby projektu na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (nr sprawy ZP/U/57/2015)
Kody CPV: 79341400-0, 92221000
29-04-2015
ZP/U/56/2015 Data publikacji: 21-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na emisję spotu reklamowego w kinach na potrzeby projektu na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (nr sprawy ZP/U/56/2015)
Kody CPV: 79341400-0, 92130000
29-04-2015