Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/B/53/2017 Data publikacji: 02-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przebudowa klatki schodowej wraz z montażem windy osobowej w budynku WEiZ przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu nr sprawy: ZP/B/53/2017
Kody CPV: 45000000-7
20-11-2017
ZP/B/45/2017 Data publikacji: 18-09-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na termomodernizację z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 w Opolu – I etap, na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
Kody CPV: 45300000, 45310000, 45330000, 45453000, 45000000-7, 45450000
03-10-2017
ZP/B/43/2017 Data publikacji: 31-08-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przebudowa klatki schodowej wraz z montażem windy osobowej w budynku WEiZ przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu
Kody CPV: 42416100-6, 45000000-7, 45111200-0, 45313100-5, 45400000-1, 45450000-6
18-09-2017
ZP/B/39/2017 Data publikacji: 11-08-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przebudowa klatki schodowej wraz z montażem windy osobowej w budynku WEiZ przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu
Kody CPV: 42416100-6, 45000000-7, 45111200-0, 45313100-5, 45400000-1, 45450000-6
28-08-2017
ZP/B/36/2017 Data publikacji: 27-07-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przebudowa klatki schodowej wraz z montażem windy osobowej w budynku WEiZ przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu
Kody CPV: 42416100-6, 45000000-7, 45111200-0, 45313100-5, 45400000-1, 45450000-6
11-08-2017
ZP/B/29/2017-A Data publikacji: 22-06-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Kozielskiej 16 w Kędzierzynie-Koźlu na potrzeby Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych.
Kody CPV: 45310000-3, 45400000-1, 45442100-8, 454540000-
07-07-2017
ZP/B/29/2017 Data publikacji: 07-06-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Kozielskiej 16 w Kędzierzynie - Koźlu na potrzeby Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych.
Kody CPV: 45300000, 45310000, 45400000, 45442100, 45000000-7, 45450000
22-06-2017
ZP/B/30/2017 Data publikacji: 07-06-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Prace remontowe w Domach Studenta Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka 4-16, 8-10, 12-14 i Małopolskiej 22 w Opolu
Kody CPV: 45000000-7
22-06-2017
ZP/B/25/2017 Data publikacji: 18-05-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w Domach Studenckich „Pryzma”, „Zygzak” i „Zaścianek” przy ul. Mikołajczyka w Opolu.
Kody CPV: 45421132-8
02-06-2017
ZP/B/21/2017 Data publikacji: 13-04-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 i 16, Sosnowskiego 31, Ozimskiej 75 oraz Prószkowskiej 76 w Opolu
Kody CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45400000-1, 45420000-7, 45430000-0, 45442100-8, 45450000-6
28-04-2017
ZP/B/18/2017 Data publikacji: 30-03-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Remont laboratorium, pomieszczenie nr 10 w budynku dydaktycznym nr 2 Politechniki Opolskiej przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu
Kody CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45400000-1, 45442100-8, 45450000-6
20-04-2017
ZP/B/14/2017 Data publikacji: 28-03-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane i instalacyjne polegające na remoncie pokoi mieszkalnych w Hotelu Asystenta Politechniki Opolskiej przy ul. Waryńskiego 9 w Opolu (nr sprawy ZP/B/14/2017)
Kody CPV: 45300000-0, 45310000-3, 45331100-7, 45400000-1, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6
12-04-2017
ZP/B/37/2016 Data publikacji: 04-11-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń parteru i poddasza budynku nr 4 w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu
Kody CPV: 45300000, 45110000-1, 45200000-9, 45220000-5, 45222000-9, 45223110-0, 45262340-6, 45262600-7, 45262650-2, 45310000-3, 45311000-0, 45314000-1, 45316000-5, 45317000-2, 45320000-6, 45330000-9, 45332200-5, 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45432000-4, 45440000-3, 45442000-7, 45442110-1, 45450000-6, 45450000-6
21-11-2016
ZP/B/29/2016 Data publikacji: 30-08-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 3 i 5 w Opolu
Kody CPV: 45000000-7
20-09-2016
ZP/B/23/2016 Data publikacji: 27-07-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu” (nr sprawy ZP/B/23/2016)
Kody CPV: 45.26.13, 45.26.25, 45.00.00.0, 45.11.13.0, 45.22.35.0, 45.26.10.0, 45.26.14.1, 45.26.14.1, 45.26.24.0, 45.31.00, 45.32.10.0, 45.32.10.0, 45.33.20.0, 45.33.22.0, 45.42.11.0, 45.42.11.0, 45.43.21.0, 45.44.23.0, 45.45.00.0
25-08-2016