Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/B/34/2018 Data publikacji: 21-06-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Domu Studenckim PRYZMA w Opolu przy ul. Mikołajczyka 12-14.
Kody CPV: 45000000-7, 45450000-6, 45453000-7
06-07-2018
ZP/B/32/2018 Data publikacji: 06-06-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Luboszyckiej 7, ul. Katowickiej 48, ul. Ozimskiej 75 i 75a, ul. Mikołajczyka 3 i 5, ul. Prószkowskiej 76 (budynek 1,2 i 5) w Opolu
Kody CPV: 45000000-7
21-06-2018
ZP/B/26/2018-A Data publikacji: 06-06-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę hali laboratoryjnej przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu dla utworzenia laboratoriów Biotechnologii oraz Podstaw Energetyki – etap I.
Kody CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45331210-1, 45421130-4, 45450000-6
21-06-2018
ZP/B/27a/2018 Data publikacji: 06-06-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku „Łącznika Sal Wykładowych” przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu
Kody CPV: 45000000-7
21-06-2018
ZP/B/26/2018 Data publikacji: 22-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę hali laboratoryjnej przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu dla utworzenia laboratoriów Biotechnologii oraz Podstaw Energetyki – etap I.
Kody CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45331210-1, 45421130-4, 45450000-6
06-06-2018
ZP/B/27/2018 Data publikacji: 22-05-2018 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku „Łącznika Sal Wykładowych” przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu
Kody CPV: 45000000-7
06-06-2018
ZP/B/21/2018-A Data publikacji: 15-05-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w obiektach Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej w Opolu przy ul. Mikołajczyka 4-6, 8-10, 12-14 i ul. Małopolskiej 22.
Kody CPV: 45000000-7, 45450000-6, 45453000-7
30-05-2018
ZP/B/21/2018 Data publikacji: 26-04-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w obiektach Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej w Opolu przy ul. Mikołajczyka 4-6, 8-10, 12-14 i ul. Małopolskiej 22.
Kody CPV: 45000000-7, 4545000-6, 45453000-7
15-05-2018
ZP/B/53/2017 Data publikacji: 02-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przebudowa klatki schodowej wraz z montażem windy osobowej w budynku WEiZ przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu nr sprawy: ZP/B/53/2017
Kody CPV: 45000000-7
20-11-2017
ZP/B/45/2017 Data publikacji: 18-09-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na termomodernizację z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 w Opolu – I etap, na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
Kody CPV: 45300000, 45310000, 45330000, 45453000, 45000000-7, 45450000
03-10-2017
ZP/B/43/2017 Data publikacji: 31-08-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przebudowa klatki schodowej wraz z montażem windy osobowej w budynku WEiZ przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu
Kody CPV: 42416100-6, 45000000-7, 45111200-0, 45313100-5, 45400000-1, 45450000-6
18-09-2017
ZP/B/39/2017 Data publikacji: 11-08-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przebudowa klatki schodowej wraz z montażem windy osobowej w budynku WEiZ przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu
Kody CPV: 42416100-6, 45000000-7, 45111200-0, 45313100-5, 45400000-1, 45450000-6
28-08-2017
ZP/B/36/2017 Data publikacji: 27-07-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przebudowa klatki schodowej wraz z montażem windy osobowej w budynku WEiZ przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu
Kody CPV: 42416100-6, 45000000-7, 45111200-0, 45313100-5, 45400000-1, 45450000-6
11-08-2017
ZP/B/29/2017-A Data publikacji: 22-06-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Kozielskiej 16 w Kędzierzynie-Koźlu na potrzeby Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych.
Kody CPV: 45310000-3, 45400000-1, 45442100-8, 454540000-
07-07-2017
ZP/B/29/2017 Data publikacji: 07-06-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Kozielskiej 16 w Kędzierzynie - Koźlu na potrzeby Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych.
Kody CPV: 45300000, 45310000, 45400000, 45442100, 45000000-7, 45450000
22-06-2017