Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/B/109/2015 Data publikacji: 22-10-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę I piętra budynku nr 4 przy ul. Prószkowskiej 76 na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/109/2015)
Kody CPV: 45.30.00.0, 45.31.00.0, 45.40.00.0, 45.42.00.0, 45.43.00.0, 45.44.00.0, 45.45.00.0
06-11-2015
ZP/B/102/2015 Data publikacji: 07-10-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na budowę dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Domu Studenta Pryzma Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/102/2015)
Kody CPV: 45.30.00.0, 45.31.21.0
22-10-2015
ZP/B/85/2015 Data publikacji: 22-07-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na budowę dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Domu Studenta Zaścianek Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/85/2015)
Kody CPV: 45.30.00.0, 45.31.21.0
07-08-2015
ZP/B/76/2015 Data publikacji: 18-06-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie robót remontowych w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 4-6 i Domu Studenta przy ul. Małopolskiej 22 oraz Osiedlu Akademickim w Opolu, (nr sprawy ZP/B/76/2015)
Kody CPV: 45000000-7
03-07-2015
ZP/B/73/2015 Data publikacji: 10-06-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie remontów w budynkach Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/73/2015)
Kody CPV: 45.30.00.0, 45.40.00.0, 45.45.30.0
26-06-2015
ZP/B/67/2015 Data publikacji: 13-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na naprawę nawierzchni asfaltowych, chodnika przy budynku nr 7 i wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu oraz wykonanie nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu (nr sprawy ZP/B/67/2015)
Kody CPV: 45000000-7, 45233200-1
28-05-2015
ZP/B/63/2015 Data publikacji: 29-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynkach Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/63/2015)
Kody CPV: 45.42.11.3
14-05-2015
ZP/B/61/2015 Data publikacji: 24-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę I piętra budynku nr 4 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/61/2015)
Kody CPV: 45.30.00.0, 45.40.00.0
11-05-2015
ZP/B/48/2015 Data publikacji: 02-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 w Opolu”
Kody CPV: 45000000-7, 45400000-1
17-04-2015
ZP/B/2/2015 Data publikacji: 23-01-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przebudowa i adaptacja budynku nr 1 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu na potrzeby Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 45.31.43, 45.32.00, 45.33.24, 45.00.00.0, 45.11.00.0, 45.26.25.0, 45.30.00.0, 45.31.10.0, 45.31.20.0, 45.31.21.0, 45.32.10.0, 45.33.00.0, 45.33.20.0, 45.33.22.0, 45.33.23.0, 45.40.00.0, 45.42.11.0, 45.44.21.0
12-02-2015
ZP/B/92/2014 Data publikacji: 07-11-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych na klatkach schodowych w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w Opolu przy ul. Mikołajczyka 5
Kody CPV: 45200000-9
21-11-2014
ZP/B/80/2014 Data publikacji: 02-10-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
„Przebudowa i adaptacja budynku nr 1 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu na potrzeby Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 45000000-7
17-10-2014
ZP/B/78/2014 Data publikacji: 25-09-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Rozbudowa i przebudowa budynku nr 3 z przebudową ciągów pieszo-jezdnych, rozbudową oświetlenia, budowa chodnika przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu
Kody CPV: 39130000, 45100000, 45110000, 45111100, 45111200, 45223100, 45223821, 45260000, 45262310, 45262311, 45262321, 45262500, 45300000, 45311000, 45312000, 45312100, 45312200, 45314200, 45314300, 45314310, 45314320, 45320000, 45321000, 45330000, 45332000, 45332200, 45332300, 45400000, 45420000, 45421000, 45421100, 45421141, 45431000, 45432111, 45442100, , 45000000-7, 45332400
20-10-2014
ZP/B/67/2014-A Data publikacji: 18-09-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia elewacji budynku oraz zmiany oświetlenia parkingu Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/67/2014-A)
Kody CPV: 45.31.00.0
03-10-2014
ZP/B/70/2014 Data publikacji: 16-09-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przebudowa budynku D.S. ZYGZAK przy ulicy Mikołajczyka 8-10 w Opolu
Kody CPV: 45.10.00, 45.26.23, 45.32.10, 45.00.00.0, 45.11.00.0, 45.11.11.0, 45.11.12.0, 45.22.31.0, 45.26.00.0, 45.26.23.1, 45.26.23.1, 45.26.25.0, 45.32.00.0, 45.40.00.0, 45.42.00.0, 45.42.10.0, 45.42.11.0, 45.42.11.4, 45.43.10.0, 45.43.21.1, 45.44.21.0
02-10-2014