Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/B/67/2014 Data publikacji: 29-08-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia elewacji budynku oraz zmiany oświetlenia parkingu Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/67/2014)
Kody CPV: 45.31.00.0
18-09-2014
ZP/B/55/2014 Data publikacji: 15-07-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/55/2014)
Kody CPV: 45.00.00.0, 45.31.53.0, 45.43.21.1
30-07-2014
ZP/B/54/2014 Data publikacji: 11-07-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 1 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu
Kody CPV: 4510000, 4511000, 4526100, 4526110, 4526121, 4526270, 4530000, 4531000, 4533000, 4533100, 4540000, 4542100, 45311200, 45331100, 45453000, 45200000-9
28-07-2014
ZP/B/44/2014 Data publikacji: 28-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynkach D.S. "Zaścianek", "Zygzak", "Pryzma" Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 4-6, 8-10, 12-14 w Opolu”
Kody CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311200-2, 45330000-9, 45400000-1, 45421000-4, 45442100-8
17-06-2014
ZP/B/28/2014 Data publikacji: 14-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń, dachów oraz chodników na potrzeby Politechniki Opolskiej” (nr sprawy ZP/B/28/2014)
Kody CPV: 45000000-7, 45233222-, 45261000-4, 45317000-2, 45331220-4
29-05-2014
ZP/B/37/2014 Data publikacji: 13-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w budynkach Politechniki Opolskiej przy ulicy Ozimskiej 75, ulicy Sosnkowskiego 31, ulicy Mikołajczyka 5 i 16, ulicy Luboszyckiej 7 i ulicy Katowickiej 48 w Opolu, ZP/B/37/2014.
Kody CPV: 44220000-8, 44221000-5, 44221100-6, 44221110-9
29-05-2014