Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
RROOITOO/Z/46/2017 Data publikacji: 15-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Migracja bazy danych ORACLE Standard Edition One do Standard Edition Two za 2CPU (ASFU) + asysta techniczna dla Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 72611000-6
23-11-2017
KGT/177/2017 Data publikacji: 09-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa odśnieżania dachów oraz strącania sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 90620000-9
23-11-2017
248/2017 Data publikacji: 09-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługa przeprowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z 48 nauczycielami wychowania fizycznego oraz 1054 wywiadów kwestionariuszowych realizowanych techniką CAWI, PAPI lub CAPI na terenie całej Polski na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 73300000-5
16-11-2017
154/WZ/2017 Data publikacji: 27-10-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługa realizacji badań IDI wśród cudzoziemców świadczących usługi opieki nad osobami starszymi na terenie województwa opolskiego na potrzeby Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 73300000-5
06-11-2017
KGT/164/2017 Data publikacji: 20-10-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Świadczenie usług doradczych w zakresie przeprowadzenia procedury dostosowania parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb w obiektach wskazanych przez Zamawiającego
Kody CPV: 85312320-8
27-10-2017
RW00DW00/1/2017-A Data publikacji: 17-10-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa serwisu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do maszyn cyfrowych firmy XEROX dla Działu Wydawnictw Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 72514300-4
23-10-2017
RW00DW00/1/2017 Data publikacji: 10-10-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa serwisu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do maszyn cyfrowych firmy XEROX dla Działu Wydawnictw Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 72514300-4
16-10-2017
KGT/136/2017 Data publikacji: 28-08-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa czyszczenia okien w budynkach Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 90911300-9
04-09-2017
W/6/RS00CS00/2017 Data publikacji: 18-08-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa wydawnicza obejmująca wykonanie projektu i wydruk teczek akt studenta na potrzeby Centrum Obsługi Studenta
Kody CPV: 79553000–5, 79800000–2, 79822300–5, 79823000–9, 79971000–1
25-08-2017
KGT/61/2017 Data publikacji: 05-05-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługi konserwacyjne urządzeń dźwigowych na potrzeby Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 50000000-5
10-05-2017
RR00IT00/Z/31/2017 Data publikacji: 28-04-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługi konserwacyjne układów klimatyzacji na potrzeby Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 50000000-5, 50730000-1
04-05-2017
RKKW0000/9/2017 Data publikacji: 04-04-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę rachunków bankowych oraz udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 10 milionów złotych
Kody CPV: 66110000-4, 66113000-5
27-04-2017
KGT/41/2017 Data publikacji: 21-03-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługi konserwacyjne układów wentylacji i klimatyzacji na potrzeby Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 50000000-5, 50730000-1
27-03-2017
W/1/RC00CS00/2017 Data publikacji: 09-03-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa wydawnicza obejmująca projekty, wydruk dyplomów oraz okładek do dyplomów na potrzeby Centrum Obsługi Studenta
Kody CPV: 79553000–5, 79800000–2, 79822300–5, 79823000–9, 79971000–1
15-03-2017
RR00IT00/Z/19/2017 Data publikacji: 07-03-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługa przedłużenia gwarancji dla 7 szt. serwerów Dell i 5 szt. serwerów HP dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej”
Kody CPV:
14-03-2017