Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
BP/27/2015 Data publikacji: 29-10-2015 | Tryb: Usługa niepriorytetowa na podstawie art. 5a ustawy Pzp
Usługa cateringowa dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania dla 50 osób
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
05-11-2015
BP/28/2015 Data publikacji: 29-10-2015 | Tryb: Usługa niepriorytetowa na podstawie art. 5a ustawy Pzp
Usługa cateringowa i restauracyjna dla WEAiI na potrzeby spotkania Komisji Metrologii PAN oddział Katowice dla 45 osób
Kody CPV: 55300000-3, 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
03-11-2015
BP/26/2015 Data publikacji: 22-09-2015 | Tryb: Usługa niepriorytetowa na podstawie art. 5a ustawy Pzp
Usługa cateringowa dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania na potrzeby Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla 30 osób
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
25-09-2015
BP/25/2015 Data publikacji: 16-09-2015 | Tryb: Usługa niepriorytetowa na podstawie art. 5a ustawy Pzp
„Usługa cateringowa dla Kancelarii Ogólnej na potrzeby szkolenia pracowników Politechniki Opolskiej z zakresu Systemu Informacji o Nauce POL-on i PBN dla 45 osób”
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
18-09-2015
BP/24/2015 Data publikacji: 10-09-2015 | Tryb: Usługa niepriorytetowa na podstawie art. 5a ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby Inauguracji Roku Akademickiego dla 300 osób
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
15-09-2015
BP/23/2015 Data publikacji: 08-09-2015 | Tryb: Usługa niepriorytetowa na podstawie art. 5a ustawy Pzp
Usługa cateringowa dla Sekcji Promocji i Kultury na potrzeby Salonu Maturzystów dla 50 osób
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
14-09-2015
BP/22/2015 Data publikacji: 18-08-2015 | Tryb: Usługa niepriorytetowa na podstawie art. 5a ustawy Pzp
Usługa cateringowa dla Działu Współpracy Międzynarodowej na potrzeby Letniego Kursu Języka Polskiego dla 51 osób
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
20-08-2015
BP/21/2015 Data publikacji: 17-08-2015 | Tryb: Usługa niepriorytetowa na podstawie art. 5a ustawy Pzp
„Usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia wyciągów narciarskich dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii"
Kody CPV: 55270000-3
24-08-2015
BP/16/2015 Data publikacji: 17-08-2015 | Tryb: Usługa niepriorytetowa na podstawie art. 5a ustawy Pzp
Usługa cateringowa dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej na obchody 20-lecia Wydziału dla 140 osób
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
25-08-2015
ZP/D/30/2014 Data publikacji: 18-04-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej, nr sprawy ZP/D/30/2014
Kody CPV: 30216110-0, 30232100-5
28-04-2014
ZP/U/26/2014 Data publikacji: 09-04-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych na potrzeby Organizacji VIII Środowiskowych Warsztatów Doktorantów PO(nr sprawy ZP/U/26/2014)
Kody CPV: 55270000-3
15-04-2014
ZP/U/27/2014 Data publikacji: 09-04-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę hotelową dla Centrum Współpracy Polska Chiny - Instytut Konfucjusza Politechniki Opolskiej, (nr sprawy ZP/U/27/2014)
Kody CPV: 55100000-1
14-04-2014
ZP/U/23/2014 Data publikacji: 07-04-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe na potrzeby Politechniki Opolskiej(nr sprawy ZP/U/23/2014)
Kody CPV: 55321000-6
11-04-2014
ZP/D/25/2014 Data publikacji: 01-04-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę spektrofotometru dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/25/2014)
Kody CPV: 38433000-9, 38500000-0
09-04-2014
ZP/U/24/2014 Data publikacji: 01-04-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na akcję informacyjno-promocyjna na potrzeby Działu Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/24/2014)
Kody CPV: 79341400–0
14-04-2014