Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
OPZ/D/06/2008 Data publikacji: 22-02-2008 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów instalacyjnych dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 25200000-3, 26214310-7, 26214500-6, 26910000-0, 27313000-2, 27726000-0, 28221112-5, 28415100-5, 28863000-9, 29130000-9
05-03-2008
OPZ/D/05/2008 Data publikacji: 19-02-2008 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów stolarskich dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 20161000-2, 20200000-8, 24620000-6, 28120000-9, 28631140-7, 28632400-5
29-02-2008
OPZ/B/04/2008 Data publikacji: 16-02-2008 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na „Budowę II Kampusu Politechniki Opolskiej. Zadanie 1A – Adaptacja budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej na cele dydaktyczno-naukowe Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.”
Kody CPV: 45000000-7, 45111291-4, 45310000-3, 45312100-8, 45330000-9
03-04-2008
OPZ/D/03/2008 Data publikacji: 07-02-2008 | Tryb: Z wolnej ręki
postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na usługę dostępu do internetu przez sieć MSK i sieć PIONIER
Kody CPV: 72.31.80.0
OPZ/D/02/2008 Data publikacji: 30-01-2008 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na zakup oprogramowania do tworzenia planów zajęć dydaktycznych dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30241310-6
07-02-2008
OPZ/K/64/2007 Data publikacji: 14-01-2008 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30216110-0, 30231000-7, 30232000-4, 30249000-6, 30262000-3, 32420000-3, 33452100-4
OPZ/D/63/2007 Data publikacji: 03-01-2008 | Tryb: Z wolnej ręki
postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na usługi pocztowe dla Politechniki opolskiej
Kody CPV: 64.10.00.0
POZ/D/62/2007 Data publikacji: 06-12-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę wielopunktowego systemu pomiarowego do pomiaru odkształceń i przemieszczeń
Kody CPV: 33262000-4
17-12-2007
OPZ/D/60/2007 Data publikacji: 04-12-2007 | Tryb: Zapytanie o cenę
Zapytanie o cenę na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30231100-8, 30241000-0
OPZ/D/61/2007 Data publikacji: 03-12-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe , w tym komunikacyjne Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 66331000-9, 66331100-0, 66334100-1, 66334200-2, 66335000-7, 66336000-4, 66337100-2, 66337300-4, 66337400-5, 66339200-7
11-12-2007
OPZ/D/61-A/2007 Data publikacji: 30-11-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, W TYM KOMUNIKACYJNE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ UWAGA! Unieważniono, ponowne ogłoszenie w dniu 03.12.2007 r.
Kody CPV: 66331000-9, 66331100-0, 66334100-1, 66334200-2, 66335000-7, 66336000-4, 66337100-2, 66337300-4, 66337400-5, 66339200-7
10-12-2007
OPZ/D/59/2007 Data publikacji: 23-11-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch przepływomierzy turbinowych do pomiaru przepływu powietrza o średnicy 6” i 12”
Kody CPV: 33252000-1
05-12-2007
OPZ/D/55/2007 Data publikacji: 20-11-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
przetarg nieograniczony na dostawę wielopunktowego systemu pomiarowego do pomiaru odkształceń i przemieszczeń
Kody CPV: 33262000-4
04-12-2007
OPZ/D/57/2007 Data publikacji: 16-11-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania pomieszczeń w obiektach Politechniki Opolskiej tj: hali sportowej wraz z łącznikiem położonych przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu
Kody CPV: 74731000-2
27-11-2007
OPZ/D/41/2007 Data publikacji: 15-11-2007 | Tryb: Z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki na dostawę przenośnego systemu analizy chodu dla Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Kody CPV: