Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
OPZ/A/58/2007 Data publikacji: 15-11-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury do fizykoterapii dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 33155000-1
27-11-2007
OPZ/D/56/2007 Data publikacji: 12-11-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 21120000-0
22-11-2007
OPZ/D/54/2007 Data publikacji: 09-11-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla Domu Studenta „Zaścianek” Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 36100000-2
20-11-2007
OPZ/D/53/2007 Data publikacji: 08-11-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę serwera i sprzętu sieciowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30261000-6, 32420000-3
20-11-2007
OPZ/D/50/2007 Data publikacji: 18-10-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przeprowadzenie badań i analiz dotyczących stanu innowacyjności opolskich MSP, pod kątem budowy systemu oceny wskaźnikowej na lata 2007-2013 w ramach Regionalnej Strategii Województwa Opolskiego, realizowanych na potrzeby projektu „Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji – Zarządzanie Innowacjami w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego”.
Kody CPV: 74130000-9, 74131120-3, 7413113
26-10-2007
OPZ/D/44/2007 Data publikacji: 17-10-2007 | Tryb: Z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki na dostawę wielosiłownikowego, hydraulicznego systemu symulacji obciążeń rzeczywistych sterowanego cyfrowym układem zadawania i monitorowania sygnałów dla Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 33262000-4
OPZ/D/47/2007 Data publikacji: 12-10-2007 | Tryb: Zapytanie o cenę
Zapytanie o cenę na dostawę ciągnika kołowego wraz z osprzętem dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 34000000-7
10-10-2007
OPZ/B/49/2007 Data publikacji: 11-10-2007 | Tryb: Z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane w budynku laboratorium Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej - zamówienie uzupełniające.
Kody CPV: 45431000-7, 45442100-8, 45453000-7
OPZ/K/45/2007 Data publikacji: 10-10-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego, niewadliwego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wyposażenia dodatkowego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30213100-6, 30216110-0, 30231000-7, 30231200-9, 30232000-4, 30248200-1, 30249000-6, 30262000-3, 32420000-3
24-10-2007
OPZ/D/48/2007 Data publikacji: 08-10-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 36100000-2
22-10-2007
OPZ/D/46/2007 Data publikacji: 03-10-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na prenumeratę prasy i czasopism krajowych na 2008 r. dla Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 22200000-2
23-10-2007
OPZ/D/43/2007 Data publikacji: 01-10-2007 | Tryb: Zapytanie o cenę
Zapytanie o cenę na dostawę środków czystości i środków higieny dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 172, 212, 245, 251, 252
26-09-2007
OPZ/D/34/2007 Data publikacji: 24-09-2007 | Tryb: Zapytanie o cenę
Zapytanie o cenę na prenumeratę czasopism zagranicznych na 2008 rok dla Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 22200000-2
OPZ/B/42/2007 Data publikacji: 10-08-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę budynku warsztatowo-magazynowego przy ul. Prószkowskiej 76 na budynek naukowo-dydaktyczny Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45324000-4, 45330000-9, 45421114-6, 45421125-6, 45421134-2, 45431000-7, 45453000-7
31-08-2007
OPZ/K/40/2007 Data publikacji: 20-07-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30216110-0, 30231000-7, 30231100-8, 30231200-9, 30232000-4, 32332100-0
01-08-2007