Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
OPZ/B/39/2007 Data publikacji: 13-07-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę budynku nr 16 na budynek naukowo-dydaktyczny Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45324000-4, 45330000-9, 45421114-6, 45421125-6, 45421134-2, 45431000-7, 45442100-8, 45453000-7
03-08-2007
OPZ/D/38/2007 Data publikacji: 07-06-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 36100000-2
18-07-2007
OPZ/B/37/2007 Data publikacji: 27-06-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku DS "Zygzak" Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 45261214-, 45261320-3, 45453000-7
30-07-2007
OPZ/B/36/2007 Data publikacji: 26-06-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynku Politechniki Opolskie przy ul. Sosnkowskiego 31.
Kody CPV: 45432111-5, 45432220-2, 45442100-8, 45453000-7
17-07-2007
OPZ/D/35/2007 Data publikacji: 25-06-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę wielosiłownikowego hydraulicznego systemu symulacji obciążeń rzeczywistych sterowanego cyfrowym układem zadawania i monitorowania sygnałów o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 PZP (powyżej progu unijnego).
Kody CPV: 33262000-0
03-09-2007
OPZ/B/33/2007 Data publikacji: 21-06-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w pomieszczeniach Wydziału Mechanicznego PO.
Kody CPV: 45311000-1, 45324000-4, 45330000-9, 45431000-7, 45432111-5, 45442100-8, 45453000-7
11-07-2007
OPZ/D/24/2007 Data publikacji: 20-06-2007 | Tryb: Zapytanie o cenę
Zapytanie o cenę na dostawę sprzętu sportowego dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
OPZ/D/32/2007 Data publikacji: 12-06-2007 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie okablowania strukturalnego w Hali Technologicznej oraz dostawa nowych i niewadliwych serwerów oraz urządzeń sieciowych dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 30261000-6, 32400000-3, 32410000-0
20-06-2007