Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZS/15/2018 Data publikacji: 20-07-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa dozoru i ochrony mienia Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 79710000-4
25-07-2018
ZS/14/2018 Data publikacji: 11-07-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
USŁUGA DOZORU I OCHRONY MIENIA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
Kody CPV: 79710000-4
18-07-2018
ZS/13/2018 Data publikacji: 04-06-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczestników egzaminu końcowego na studiach podyplomowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
08-06-2018
ZS/12/2018 Data publikacji: 29-05-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
"Usługa restauracyjna dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na potrzeby posiedzenia Komisji Elektroniki PAN dla 25 osób.”
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6
04-06-2018
ZS/11/2018 Data publikacji: 28-05-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zakup usługi cateringowej dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na potrzeby VI Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii.
Kody CPV: 55300000-3
01-06-2018
ZS/09/2018 Data publikacji: 14-05-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
"Usługa restauracyjna i hotelarska dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej na potrzeby organizacji konferencji."
Kody CPV: 55240000-4, 55270000-3, 55300000-3, 55321000-6
18-05-2018
ZS/08/2018 Data publikacji: 27-04-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługi ochroniarskie imprez niemasowych – Studencka Wiosna Kulturalna „Piastonalia” na potrzeby Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 79710000–4
14-05-2018
ZS/07/2018 Data publikacji: 27-04-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zakup usługi zakwaterowania i wyżywienia dla 35 osób Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej na potrzeby warsztatów.
Kody CPV: 55240000-4, 55270000-3, 55300000-3, 55321000-6
09-05-2018
ZS/06/2018 Data publikacji: 09-04-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i serwowaniu posiłków dla uczestników kursu z grafiki komputerowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
12-04-2018
ZS/05/2018 Data publikacji: 04-04-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zakup usługi zakwaterowania i wyżywienia na potrzeby obozu letniego dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 55240000-4, 55270000-3, 55300000-3, 55321000-6
10-04-2018
ZS/4/2018 Data publikacji: 22-03-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby szkolenia z przepisów RODO dla pracowników Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
28-03-2018
ZS/3/2018 Data publikacji: 06-03-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa restauracyjna i hotelarska dla Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej na potrzeby Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Opolu"
Kody CPV: 55110000-4, 55300000-3, 55321000-6
12-03-2018
ZS/2/2018 Data publikacji: 02-03-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby X Akademickich Targów Pracy.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
08-03-2018
ZS/1/2018 Data publikacji: 23-01-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby dwudniowej III konferencji "Mózg-Komputer BCI 2018".
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
29-01-2018
ZS/31/2017 Data publikacji: 04-12-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby spotkania opłatkowego dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
08-12-2017