Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZS/1/2018 Data publikacji: 23-01-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby dwudniowej III konferencji "Mózg-Komputer BCI 2018".
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
29-01-2018
ZS/31/2017 Data publikacji: 04-12-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby spotkania opłatkowego dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
08-12-2017
ZS/30/2017 Data publikacji: 29-11-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na spotkanie świąteczne dla pracowników Politechniki Opolskiej dla 400 osób”.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
05-12-2017
ZS/29/2017 Data publikacji: 28-11-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i serwowaniu posiłków dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w trakcie zajęć na Politechnice Opolskiej, w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
04-12-2017
ZS/28/2017 Data publikacji: 20-11-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
"Zakup usługi przewozowej dotyczącej odbioru i dostarczania poczty wewnętrznej do obiektów Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 64000000-6, 64112000-4, 64113000-1
27-11-2017
ZS/26/2017-A Data publikacji: 16-11-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów oraz kadry dydaktycznej na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 55300000-3
24-11-2017
ZS/27/2017 Data publikacji: 09-11-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Świadczenie usług medycznych dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 85121000-3
16-11-2017
ZS/26/2017 Data publikacji: 09-11-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia wyciągów narciarskich dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 55100000-1
17-11-2017
ZS/24/2017-A Data publikacji: 17-10-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa hotelarska dla Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej na potrzeby udziału w IV Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej dla 35 osób
Kody CPV: 55120000-7, 55270000-3
20-10-2017
ZS/24/2017 Data publikacji: 11-10-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa hotelarska dla Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej na potrzeby udziału w IV Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej dla 35 osób
Kody CPV: 55120000-7, 55270000-3
17-10-2017
ZS/22/2017 Data publikacji: 15-09-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby konferencji "Od Erasmusa do ERASMUSA+ - 30 lat sukcesu" dla 100 osób.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
20-09-2017
ZS/23/2017 Data publikacji: 14-09-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia wyciągów narciarskich dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 55100000-1, 55270000-3, 55300000-3
20-09-2017
ZS/21/2017 Data publikacji: 09-08-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na potrzeby Inauguracji Roku Akademickiego dla 400 osób”.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
17-08-2017
ZS/20/2017 Data publikacji: 28-07-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Zakup usługi cateringowej na potrzeby Salonu Maturzystów dla 40 osób”.
Kody CPV: 55300000-3, 55521200-0
04-08-2017
ZS/19/2017 Data publikacji: 23-06-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa dozoru i ochrony mienia Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 79710000–4
30-06-2017