Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
KCI/11/2015-A Data publikacji: 07-07-2015 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Roboty remontowe w Hotelu Asystenta przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu”
Kody CPV: 45300000-0, 45400000-1, 45453000-7
13-07-2015
KCI/11/2015 Data publikacji: 01-07-2015 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Roboty remontowe w Hotelu Asystenta przy ul. Waryńskiego 4 w Opolu”
Kody CPV: 45300000-0, 45400000-1, 45453000-7
07-07-2015