ZS/7/2017

Postępowanie zakończone

Zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

15-02-2017 r. przez: Anna Danielak