ZP/D/10/2017

Postępowanie zakończone

Jednorazowa dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską

termin minął w dniu 28-02-2017 r.

Przetarg nieograniczony

30125100-2

15-02-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska