ZP/D/9/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 24-02-2017 r.

Przetarg nieograniczony

22462000-6

16-02-2017 r. przez: Justyna Bienias