ZS/8/2017

Postępowanie zakończone

Usługa cateringowa na spotkanie dyrektorów i doradców zawodowych na potrzeby Politechniki Opolskiej

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

28-02-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA