ZS/9/2017

Postępowanie zakończone

„Usługa cateringowa na spotkanie Komitetu Elektrotechniki PAN na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej dla 64 osób”.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

01-03-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik