ZP/D/12/2017

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla Politechniki Opolskiej w ramach projektów: -„Techniczna PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu opolskiego” – realizowany przez Wydział Mechaniczny; -„Techniczna PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu brzeskiego” – realizowany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania; -„Techniczna PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu kędzierzyńsko-kozielskiego” – realizowany przez Wydział Inżynierii Systemów Technicznych.

termin minął w dniu 10-03-2017 r.

Przetarg nieograniczony

30190000-7

02-03-2017 r. przez: Renata Piórkowska