RR00IT00/Z/19/2017

Postępowanie zakończone

„Usługa przedłużenia gwarancji dla 7 szt. serwerów Dell i 5 szt. serwerów HP dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 14-03-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

07-03-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska