KGT/41/2017

Postępowanie zakończone

Usługi konserwacyjne układów wentylacji i klimatyzacji na potrzeby Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 27-03-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

50730000-1

21-03-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA