ZP/D/13/2017

Postępowanie zakończone

"Dostawa oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej"

termin minął w dniu 04-04-2017 r.

Przetarg nieograniczony

48300000-1

23-03-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska