ZP/D/17/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 05-04-2017 r.

Przetarg nieograniczony

22462000-6

28-03-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA