ZP/B/14/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane i instalacyjne polegające na remoncie pokoi mieszkalnych w Hotelu Asystenta Politechniki Opolskiej przy ul. Waryńskiego 9 w Opolu (nr sprawy ZP/B/14/2017)

termin minął w dniu 12-04-2017 r.

Przetarg nieograniczony

45450000-6

28-03-2017 r. przez: Anna Danielak