ZS/11/2017

Postępowanie zakończone

„Usługa cateringowa na uroczystość promocji doktorskich oraz nadania tytułu profesora honorowego PO”.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

555321000-

28-03-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik