ZP/U/16/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu osobowego na zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 1 – 3 szkół zawodowych i technicznych z terenu województwa opolskiego będących uczestnikami projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej do obiektów Politechniki Opolskiej położonych na terenie miasta Opola

termin minął w dniu 07-04-2017 r.

Przetarg nieograniczony

60172000-4

29-03-2017 r. przez: Anna Danielak