ZP/B/18/2017

Postępowanie zakończone

Remont laboratorium, pomieszczenie nr 10 w budynku dydaktycznym nr 2 Politechniki Opolskiej przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu

termin minął w dniu 20-04-2017 r.

Przetarg nieograniczony

45450000-6

30-03-2017 r. przez: Renata Piórkowska