ZP/D/20/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Opolskiej nr sprawy: ZP/D/20/2017

termin minął w dniu 20-04-2017 r.

Przetarg nieograniczony

22462000-6

12-04-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA