ZP/D/19/2017

Postępowanie zakończone

"Dostawa oprogramowania i skanera dla jednostek Politechniki Opolskiej"

termin minął w dniu 20-04-2017 r.

Przetarg nieograniczony

48300000-1

12-04-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska