ZS/12/2017

Postępowanie zakończone

Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych na potrzeby Organizacji XI Środowiskowych Warsztatów Doktorantów PO dla 150 osób

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55300000-3

20-04-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik