ZS/13/2017

Postępowanie zakończone

„Usługa cateringowa na potrzeby ‘10th Erasmus Partnership Conference’ dla 35 osób”.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

24-04-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik