KGT/59/2017

Postępowanie zakończone

„Dostawa materiałów elektrycznych dla jednostek Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 08-05-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

31600000-2

27-04-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik