RR00IT00/Z/31/2017

Postępowanie zakończone

Usługi konserwacyjne układów klimatyzacji na potrzeby Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 04-05-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

50730000-1

28-04-2017 r. przez: Justyna Bienias