KGT/61/2017

Postępowanie zakończone

„Usługi konserwacyjne urządzeń dźwigowych na potrzeby Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 10-05-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

50000000-5

05-05-2017 r. przez: Ewa Skarżyńska