ZP/D/22/2017

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Działu Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 22-05-2017 r.

Przetarg nieograniczony

22462000-6

11-05-2017 r. przez: Justyna Bienias