ZP/U/24/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługę organizacji jednodniowego wyjazdu studyjnego pracowników Biblioteki Politechniki Opolskiej do Wrocławia

termin minął w dniu 22-05-2017 r.

Przetarg nieograniczony

63511000–4

12-05-2017 r. przez: ANNA WOJCIECHOWSKA