RI000000/KF/126/V/20

Postępowanie zakończone

Dostawa miernika do analizy dielektrycznej związków chemicznych wraz z sondą testową na potrzeby Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 24-05-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

38500000-0

17-05-2017 r. przez: Justyna Bienias