ZS/16/2017

Postępowanie zakończone

Usługa restauracyjna i hotelarska wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych dla Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej na potrzeby organizacji warsztatów chóralnych dla 35 osób

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55300000-3

18-05-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik