133/WBiA/2017

Postępowanie zakończone

Rozbudowa i serwis systemu akwizycji danych pomiarowych na potrzeby Katedry Mechaniki Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 01-06-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

38500000-0

26-05-2017 r. przez: Renata Piórkowska