ZS/17/2017

Postępowanie zakończone

Usługi cateringowe dla dzieci uczestniczących w projekcie „Techniczna Pobudka” organizowanych na terenie Politechniki Opolskiej dla 225 osób.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

31-05-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik