ZP/D/27/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 08-06-2017 r.

Przetarg nieograniczony

22462000-6

31-05-2017 r. przez: Justyna Bienias