ZS/18/2017

Postępowanie unieważnione

Usługa cateringowa dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na potrzeby V Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii dla 200 osób.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

02-06-2017 r. przez: Agnieszka Zyzik